Vi i Ecoride AS mener at ditt personvern er viktig for at du skal kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger overfor oss. Følgende retningslinjer i henhold til personvernlovgivningen (GDPR) tydeliggjør hvordan vi jobber for å ivareta ditt personvern og dine rettigheter.

Formålet med retningslinjene er at du skal få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem som får tilgang til dem og under hvilke forutsetninger, samt hvordan du kan ivareta dine egne rettigheter.

- Personopplysningsansvar
Ecoride AS er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger på våre nettsteder og i våre butikker som drives av Ecoride AS.

- Kontaktopplysninger
Du kan kontakte oss på post@ecoride.no Det går også bra å kontakte oss via vanlig post som sendes til Ecoride AS, Terminalvägen 6, 418 79 Göteborg, Sverige

- Innsamling 
Personopplysninger er alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan føres tilbake til en fysisk person som er i live. Det gjelder for eksempel, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det kan også gjelde bestillingsnummer og krypterte opplysninger samt ulike typer elektroniske identiteter når disse kan kobles til fysiske personer.

Vi behandler bare personopplysninger når vi har lovlig grunnlag for dette. Vi behandler ikke personopplysninger i andre tilfeller enn når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser i henhold til avtale og lov. Her følger noen eksempler på personopplysningene som vi behandler:

- Navn
- Adresse
- E-postadresse
- Telefonnummer
- Kjønn
- Tittel
- Kjøpehistorikk
- Opplysninger som du registrerer selv og frivillig oppgir
- Innhold som du selv publiserer, såkalt brukergenerert innhold.

- Hvordan foregår innsamlingen
Når det gjelder innsamling av personopplysninger, har vi rettslig grunnlag for behandling av bl.a. avtaler, rettslig forbindelse, interesseavveining eller samtykke. Du har når som helst rett til å be oss om å slutte å behandle dine personopplysninger. Vi vil da ikke lenger behandle dine personopplysninger eller innhente nye, under forutsetning at det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale eller lov. Vi minner om at tilbaketrekking av samtykke kan innebære at vi ikke kan oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

Vi får også tilgang til dine personopplysninger på følgende måter:
Opplysninger som du gir oss direkte
Opplysninger som du registrerer når du besøker vår hjemmeside
Opplysninger som vi får fra offentlige register
Opplysninger som vi får når du blir kunde hos oss
Opplysninger som vi får når du melder deg på våre eventuelle arrangementer
Opplysninger som vi får når du melder deg på eventuelt nyhetsbrev og andre utsendte dokumenter
Opplysninger som vi får når du besvarer eventuelle spørreskjema og undersøkelser
Opplysninger som vi får når du kontakter oss, søker på stilling hos oss, besøker oss eller på annet vis tar kontakt med oss

Vi utarbeider rutiner og arbeidsmåter for at dine personopplysninger skal håndteres på en sikker måte. Utgangspunktet er at bare arbeidstaker og personer innenfor bedriften som trenger personopplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver, skal ha tilgang til dem.

Våre sikkerhetssystemer er utviklet med ditt personvern i fokus og beskytter i meget høy grad mot inntrengning, ødeleggelse samt andre forandringer som kan medføre fare for ditt personvern.

Ecoride AS behandler dine personopplysninger i henhold til loven. Det kan forekomme at samme personopplysning behandles både på grunnlag av oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til avtale, på grunnlag av at opplysningen er nødvendig for å oppfylle andre rettslige forpliktelser eller spesifikt styrket av samtykke.  Det innebærer at selv om du tilbakekaller ditt samtykke og den behandlingen som rettferdiggjøres av samtykket opphører, kan personopplysningen likevel forbli lagret hos oss for andre formål. I hovedsak behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle en avtale hvor du inngår som en part samt rettslige forpliktelser som bokføringsforpliktelser som angis i bokføringsloven.

Informasjonen som du gir fra deg, kan komme til å brukes til følgende formål:
Kundebehandling og informasjon i forbindelse med våre tjenester og arrangementer
Salgs- og markedsføringsaktiviteter i form av direkteutsendelser eller telefonkontakt
For å få statistikk og grunnlag vedrørende brukeradferd for å forbedre vår hjemmeside og brukerens opplevelse av den
Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkttilbud og annet innhold som du kan være interessert i
Kundebehandling

Vi bruker dine personopplysninger for å kunne tilby deg service hvis du kontakter oss med spørsmål og synspunkter. Vi bruker dine kontaktopplysninger, som e-postadresse og telefonnummer, for å kunne kontakte deg i forbindelse med spørsmål og ærend, f.eks. angående kjøp av elsykkel hos oss. Vi kan også komme til å bruke alle de øvrige personopplysningene som vi har samlet inn om deg for å behandle ditt spørsmål eller ditt ærend avhengig av hva som er relevant i det aktuelle tilfellet, som f.eks. service- og garantispørsmål som gjelder din elsykkel.

Kundeinformasjon kan også komme til å brukes i markedsføringssammenhenger samt i forbindelse med utsendelse av invitasjoner til eventuelle arrangementer.

Om du har meldt deg på noen brev fra oss, benytter vi dine personopplysninger for å sende informasjon til deg og for eventuelt å tilpasse innholdet i nyhetsbrevet til nettopp deg. Det kan komme til å være enten din e-postadresse eller dine brukervaner og preferanser.

Vi kan også komme til å bruke de opplysningene vi samler inn om våre kunder for å utvikle og forbedre tjenestene våre. I hovedsak har vi til hensikt å bruke anonyme eller anonymiserte opplysninger på overordnet nivå hvis det skulle være aktuelt. Det kan også forekomme at vi bruker personopplysninger som vi har samlet inn dersom det er relevant.

Ecoride AS lagrer dine personopplysninger så lenge det kreves for formålet med behandlingen. Samme personopplysning kan lagres på flere ulike steder for ulike formål. Det kan innebære at en opplysning som er blitt utfiltrert fra et system fordi den ikke lenger er nødvendig, kan ligge igjen i et annet system der den er lagret med samtykke eller for et annet formål der personopplysninger fortsatt behøves.

Vi iverksetter fortløpende tiltak for å overholde prinsippene om “innebygd databeskyttelse og databeskyttelse som standard”. Vi vurderer kontinuerlig risikoene med den behandlingen av personopplysninger som skjer, og vi iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å minske risikoene, f.eks. sikker kryptering ved formidling og håndtering av data i våre systemer.

- Utlevering av personopplysninger
Vårt utgangspunkt er å ikke utlevere dine personopplysninger til tredjepart dersom du ikke har samtykket til det eller hvis det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale eller lov. 

- Databehandlere
Vi benytter oss av et antall ulike IT-tjenester og IT-systemer i vår virksomhet. I noen av disse lagres og håndteres personopplysninger. Vi er bevisste på ditt personvern og sikkerheten av dine personopplysninger ved all slik håndtering. Visse systemer er installert lokalt hos oss og det er bare vårt personale som har tilgang til opplysningene. I slike tilfeller skjer det ingen overføring til tredjepart. Visse systemer er imidlertid skyløsninger eller installert hos leverandøren og innebærer at vi overfører personopplysninger til leverandøren. I slike tilfeller er leverandøren vår databehandler og håndterer opplysningene på oppdrag fra oss og etter våre instruksjoner.

- Dine rettigheter
All behandling av personopplysninger som utføres av Ecoride AS, er basert på rettslig grunnlag, som avtale, rettslig forbindelse, interesseavveining eller f.eks. samtykke. En viss behandling av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en avtale med deg eller for at vi skal kunne oppfylle en juridisk forpliktelse.

- Tilbakekalling av samtykke
Du kan når som helst velge å tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakte oss på kontaktopplysningene ovenfor. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, vil vi slette de aktuelle personopplysningene og opphøre behandlingen av dine personopplysninger. Det kan imidlertid forekomme at samme personopplysning behandles på grunnlag av at opplysningen er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser eller med grunnlag i andre regler, for eksempel avtale eller spesiallovgivning. Det innebærer at selv om du tilbakekaller ditt samtykke og den behandlingen som rettferdiggjøres av samtykket opphører, kan personopplysningen likevel forbli lagret hos oss for andre formål.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, kan du søke om dette skriftlig på ovenstående adresse. Registerutskriften utstedes på forespørsel og er gratis en gang per år.

Du har også rett til å be om at opplysningene om deg skal slettes, kompletteres eller korrigeres. Du har dessuten rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses til visse formål.

I handlekurven

Handlekurven din er tom

Sammenlign opptil 4 produkter